Mentoren Op Zuid weer van start

Mentoren Op Zuid

Op de Hugo de Groot zijn we vier jaar geleden gestart met het project Mentoren op Zuid. Studenten van de Hogeschool Rotterdam worden ingezet als mentor, coach en maatje. Onze leerlingen krijgen daarmee de hulp en aandacht die ze soms hard nodig hebben.

Ze kunnen extra één-op-één aandacht gebruiken bij het huiswerk, bij het kiezen van een vervolgstudie of bij het ontdekken van hun talent en hun algehele welzijn. Studenten kunnen voor zoveel leerlingen op Rotterdam Zuid een goede mentor en coach zijn omdat ze niet zo ver van hen afstaan. Via het programma Mentoren op Zuid worden zo veel mogelijk studenten op een zo effectief mogelijke wijze ingezet als peercoach/mentor voor onze leerlingen. Studenten leren in de praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaren de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. Waar mogelijk gebruiken ze daar de voor hen relevante vakkennis om hun begeleiding optimaal in te zetten. Studenten werken in het netwerk van onze school en reflecteren op hun eigen ontwikkeling door wekelijkse intervisie. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot kritische professionals.

Donderdag 1 december start dit project met de klassen 2Ma, 2Mb en 2Mc. In februari volgen de klassen 1MHa, 1MHb, 1MHc en 1MHd.

Recent nieuws

Menu