Ouders

Op de Hugo richten we ons onderwijs in vanuit verbinding. Verbinding tussen leerling en docent, verbinding met de buitenwereld en verbinding tussen school en ouder. Als wij goed samenwerken, gaan onze leerlingen – jullie kinderen – hun doelen zonder twijfel behalen.

Wij organiseren als school informatieavonden voor ouders. Daarnaast vindt er minimaal twee keer in het jaar een MOL-gesprek plaats. MOL staat hierbij voor Mentor Ouder Leerling. Tijdens dit gesprek geeft de leerling een presentatie aan de mentor en zijn of haar ouder(s) over de doelen waar hij/zij aan heeft gewerkt en aan wil werken, welke hulp de leerling kan gebruiken en waar hij of zij juist trots op is. Met elkaar gaan wij dan verder in gesprek over wat uw kind nodig heeft van ons, als ouders en school, om het beste uit zichzelf te halen.

De ouderraad

Wilt u ook actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de school? Meld u dan aan voor onze enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad denkt mee over het beleid, stelt verbeteringen voor en brengt hun expertise binnen de organisatie. Vijf keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door de directeur, met agendapunten aangedragen door zowel de schoolleiding als ouders. Ouders kunnen zich aanmelden voor de ouderraad via het mailadres van het secretariaat. Ook kunnen zij zo in contact komen met de leden van de ouderraad. Zien wij u binnenkort ook bij de ouderraad?

Ondersteuningsstructuur

Om onze leerlingen optimaal de ruimte te bieden om zichzelf te ontwikkelen, werken we op de Hugo met professionele ondersteuningsstructuren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen tot weinig lesuitval is, zodat leerlingen zich kunnen focussen op het onderwijs en niet lang op lessen hoeven wachten. Daarnaast monitoren wij de resultaten en voortgang van de leerling. In de MOL-gesprekken wordt dit periodiek besproken. Ook mogen onze leerlingen – en hun ouders – er altijd vanuit gaan dat ze bij onze medewerkers terecht kunnen, waar ze ook mee zitten.

Wilt u meer weten over de leerlingondersteuning? Klik dan op ‘Leerlingondersteuning’ rechts in het menu.

De Hugo App

Voor de communicatie met de school en mentoren hebben wij een eigen app: De Hugo App! In de app kunt u berichten sturen, formulieren invullen en het nieuws op school bijhouden.

Schoolwiki

In onze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen. Van vakanties tot begeleiding en van ouderbijdrage tot overgangsnormen. Deze online schoolgids is makkelijk te doorzoeken en altijd raad te plegen.

warning
Alle aanvragen moeten worden ondersteund met bewijsmateriaal
Menu