Mentoren Op Zuid van start in 1MH

Mentoren Op Zuid

Op de Hugo de Groot zijn we twee jaar geleden gestart met het
project Mentoren op Zuid. Studenten van de Hogeschool Rotterdam worden
ingezet als mentor, coach en maatje. Onze leerlingen krijgen daarmee de
hulp en aandacht die ze soms hard nodig hebben.

Ze kunnen extra één-op-één aandacht gebruiken bij het huiswerk, bij
het kiezen van een vervolgstudie of bij het ontdekken van hun talent en
hun algehele welzijn. Studenten kunnen voor zoveel leerlingen op
Rotterdam Zuid een goede mentor en coach zijn omdat ze niet zo ver van
hen afstaan. Via het programma Mentoren op Zuid worden zo veel mogelijk
studenten op een zo effectief mogelijke wijze ingezet als
peercoach/mentor voor onze leerlingen. Studenten leren in de praktijk
hoe het is om iemand te coachen en ervaren de dynamische en
grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. Waar mogelijk gebruiken ze
daar de voor hen relevante vakkennis om hun begeleiding optimaal in te
zetten. Studenten werken in het netwerk van onze school en reflecteren
op hun eigen ontwikkeling door wekelijkse intervisie. Hierdoor
ontwikkelen zij zich tot kritische professionals.

Onze 2M klassen zijn hier al voor de kerstvakantie mee gestart. Nu is het de beurt aan onze 1MH klassen.

De
studenten kunnen helaas niet naar de Hugo komen om kennis te maken met onze leerlingen, maar gaan aan de slag met een 1 op 1 online begeleiding.

Recent nieuws

Menu