Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Nu de leerlingen thuiszitten, kan het zeker voor sommige

leerlingen en hun omgeving zwaar zijn of worden. Het vaste ritme

ontbreekt, geen lessen meer op school, klasgenoten/vrienden niet meer

zien, geen live-contact met docenten en/of

begeleiders van school en voor sommigen van ons ook geen hulp meer

thuis.

Er is landelijk door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een site ontwikkeld

specifiek voor ouders, jongeren en professionals met daarbij ook aandacht

voor leerlingen hoe zij hun tijd goed kunnen indelen, zie:

https://www.nji.nl/coronavirus

Het NJI werkt hiervoor intenstief samen met allerlei partijen en kennisinstituten

en samen vullen zij een themapagina op hun site, met daarbij veel tips en

informatie.

Recent nieuws

Menu