Op woensdag 6 november is OSG Hugo de Groot gesloten!

Vanwege de staking in het basis- en voortgezet onderwijs op 6 november houdt onze school op deze dag de deur dicht. 

De Rotterdamse onderwijsbesturen, waaronder onze stichting BOOR, steunen de staking.

Waarom een staking?

De toekomst van ons goede onderwijs, dat voor iedereen toegankelijk moet zijn en blijven, staat onder druk. Daarmee staat de kansengelijkheid ook onder druk. Kortom, de nood voor extra investeringen in de toekomst van onze leerlingen is hoog.

Echter, de ernst van de situatie dringt maar niet door bij de politiek. Er móet iets veranderen.

Wat gaat er dan precies mis en wat is er nodig?

Met grote zorg zien we tekorten aan leerkrachten en directeuren in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs toenemen. In het voortgezet onderwijs vormt het tekort aan bovenbouw docenten voor havo/vwo in specifieke vakgebieden een steeds groter probleem. Dit alles vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs, met name in de grote steden.

Er is een financiële impuls nodig om goede leraren aan te trekken en te behouden, specifiek in grote steden. Ook dient er geïnvesteerd te worden in werkdrukverlaging, onder andere door meer ontwikkeltijd vrij te maken.

Onvoorwaardelijk betrokken

Ons team is onvoorwaardelijk betrokken bij (het onderwijs van) onze leerlingen. Wij zijn een goede school. We vertrouwen op ons team. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over het onderwijs in de zeer nabije toekomst. 

Het besluit om de school te sluiten op 6 november is niet zomaar genomen. We doen dit liever niet, maar in het belang van de toekomst van het onderwijs zien wij ons genoodzaakt met deze staking een glashelder signaal af te geven aan onze regering en de politiek. Wij hopen dat ons signaal ter harte wordt genomen.  

#WIJonderwEIS

Het onderwijs maken wij samen. Ouders, leerlingen, docenten, onderwijsondersteuners, conciërges, directieleden, wij allemaal. 

Onder de naam#WIJonderwEIS voeren wij actie. Via sociale media, fysiek op 6 november, brieven aan het ministerie en andere nog uit te zetten acties laten we onze stem horen en voelen. 

Ook jij of u kunt helpen. In ieder geval, wij hopen op jouw en uw begrip.

Recent nieuws

Menu