Hugo & TU-Delft op onderzoek

De Hugo is uitverkoren om aan een echt Europees onderzoeksproject mee te doen. 

Wat is het geval? Er is een Europees project gestart, ENERGE genaamd, dat gaat over het exploiteren van oude (middelbare)schoolgebouwen. Met name gericht op het terugdringen van energiegebruik. Het onderzoek is multidisciplinair en kent twaalf demonstratiescholen, verspreid over zes Europese landen (Frankrijk, Duitsland, VK, Luxemburg, Ierland, Nederland).

In Nederland is de TU-Delft de trekker en de prestigieuze universiteit besloot om de Hugo uit te nodigen. Temeer daar het gebouw oud genoeg was. Daar zeiden we geen nee tegen.  

Prachtig toch …. Ons mooie gebouw krijgt Europese aandacht!

Maar daar houdt het niet op. Dit project is ook voor onze leerlingen buitengewoon leerzaam en interessant. Naast het installeren van meetapparatuur is er een schoolbreed “Energy Committee”, bestaande uit leerlingen en docenten. Zij worden betrokken bij het analyseren van de meetresultaten en zullen gedurende de vierjarige looptijd van het Project dit 3 keer met de 11 andere scholen uitwisselen, ergens in Europa. 

Energe wordt op school begeleid door de vakgroepen Biologie, Scheikunde en Natuurkunde.

Recent nieuws

Menu