Deze week zijn onze mavo examenleerlingen gestart met het doorstroomprogramma dat verzorgd wordt door onze samenwerkingspartner AfterScool. Dit programma helpt onze leerlingen zich optimaal voor te bereiden op hun eindexamen, waardoor ze een goede overgang hebben naar 4 havo of naar het MBO. Door vakinhoudelijke begeleiding en begeleiding op het gebied van studievaardigheden werken de docenten aan de vakinhoudelijke kennis, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen.

Natuurlijk vergt dit veel van onze examenleerlingen, maar we gaan ervan uit dat de leerlingen zich, samen met onze docenten, voor 100% zullen inzetten. Hopelijk zal dit resulteren in het behalen van hun mavo diploma, waarmee ze een start maken met de voorbereiding van hun toekomst.

Recent nieuws

Menu