Aangezien een aantal ouders de e-mail gemist heeft en wij deze avonden van groot belang vinden, kunt u hier de informatie voor de kennismakingsavonden vinden.

Leerjaar 1 en 2

Geachte ouders,

Hierbij nodigen wij u uit voor een kennismakingsavond met de mentor van uw kind op maandag 17 september aanstaande. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom in de aula en staat de koffie voor u klaar. Daar maakt u kennis met de afdelingsleiders, de zorgcoördinator en de intern begeleidster. De nieuwe directeur is ook aanwezig en hij ziet er naar uit u te ontmoeten.

Daarna is er een kennismaking met de mentor van uw kind. Hij/zij vertelt over de gang van zaken in dit schooljaar en zijn/haar eerste indrukken van de klas. Uiteraard hoort hij/zij ook graag uw eerste ervaringen in dit schooljaar.

Een goede samenwerking tussen de school en thuis is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan van uw kind. Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid van alle ouders.

Leerjaar 3

Hierbij nodigen wij u uit voor een kennismakingsavond met de mentor van uw kind op maandag 24 september aanstaande. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom in de aula, de koffie staat klaar. De nieuwe directeur zal ook aanwezig zijn en hij kijkt ernaar uit om u te ontmoeten. 

Op deze avond vertelt de mentor over de gang van zaken in dit schooljaar en de eerste indrukken van de klas. Uiteraard hoort hij/zij ook graag uw eerste ervaringen in dit schooljaar. 

In het derde leerjaar moet dit schooljaar een profiel gekozen worden en daarom krijgen de ouders en leerlingen, van de decanen, de eerste informatie over de profielkeuze. Dat is een belangrijke keuze voor de toekomst van uw kind. De decanen, mw. de Wit (havo/vwo) en mw. el Bouzidi (mavo), informeren u over de keuze mogelijkheden. 

  19:00 – 19:45 uur  19:45 – 20:30 uur 
3 Ma  Aula (profielkeuze mw. El Bouzidi)  Lokaal 305 (dhr. E. van Malkenhorst) 
3 Mb  Aula (profielkeuze mw. El Bouzidi)  Lokaal 301 (dhr. R. van der Biezen) 
3 Mc  Aula (profielkeuze mw. El Bouzidi)  Lokaal 201 (mw. K. Storm) 
3 Ha  Lokaal 211 (dhr. I. Piontek)  Aula (profielkeuze mw. De Wit) 
Hb  Lokaal 115 (dhr. S. Hoenselaar)  Aula (profielkeuze mw. De Wit) 
3 AG  Lokaal 119 (dhr. M. Azikci)  Aula (profielkeuze mw. De Wit) 

Een goede samenwerking tussen de school en thuis is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan van uw kind. Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid van alle ouders. 

Leerjaar 4 en hoger

Hierbij nodigen wij u uit voor een kennismakingsavond met de mentor van uw kind op maandag 24 september aanstaande. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom en staat de koffie voor u klaar. De nieuwe directeur zal ook aanwezig zijn en hij kijkt ernaar uit u te ontmoeten. 

Op deze avond vertelt de mentor over de gang van zaken in dit schooljaar en de eerste indrukken van de klas. Uiteraard hoort hij/zij ook graag uw eerste ervaringen in dit schooljaar. 

We informeren de ouders van de examenklassen (4 mavo, 5 havo en 6 vwo) op deze avond uitgebreid over de gang van zaken met betrekking tot de eindexamens (die al starten op 31 oktober met de eerste schoolexamens).  

  19:00 – 20:00 uur 
4 Ma  Lokaal 310 (dhr. W. Broere) 
4 Mb  Lokaal 105 (dhr. L. Wolfraad) 
4 Ha  Lokaal 311 (mw. C. de Wit) 
Hb  Lokaal 209 (mw. G. Ramautar) 
4 Hc  Lokaal 114 (dhr. E. Hofwijks) 
4 AG  Lokaal OLC (dhr. R.de Rooij) 
5 Ha  Lokaal 118 (mw. M. Ton) 
Hb  Lokaal 107 (mw. E. Saidi) 
5 AG  Lokaal 208 (mw. K. de Goffau) 
6 AG  Lokaal 207 (dhr. van Osch) 

Een goede samenwerking tussen de school en thuis is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan van uw kind. Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid van alle ouders. 

Recent nieuws

Menu