Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst

Dinsdagavond 15 januari organiseerden wij een nieuwjaarsbijeenkomst voor ouders/verzorgers.

We kijken terug op een geslaagde en gezellige avond. We hebben een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en onze directeur, de heer Van Welie heeft de aanwezige ouders nader geïnformeerd over het Herontwerp Rotterdam-Zuid (de scholenschuif die in 2023 gaat plaatsvinden op Zuid), wat dit voor onze school betekent en in grote lijnen geschetst hoe wij de nieuwe school voor ons zien.

2023 klinkt nog ver weg en toch zijn de voorbereiding voor de nieuwe Hugo de Groot volop in gang gezet. Het is belangrijk dat we in die voorbereidingen onze plannen met regelmaat voorleggen aan onze leerlingen, ouders, basisscholen en andere partners zodat we niets over het hoofd zien en u ook kunnen blijven informeren.

Daarom hebben we op deze avond naast het delen van informatie ook uitgebreid feedback gevraagd en gekregen van de aanwezige ouders. Dit helpt ons verder. In de toekomst zullen we vaker dit soort open informatie – en discussieavonden organiseren. We worden hierin geholpen door onze actieve ouderraad. We hopen op vervolgbijeenkomsten een nog grotere groep ouders te mogen ontmoeten. Uw mening doet er toe.

Recent nieuws

Menu