2019 & Hugo App gaan van start!

Beste ouders/verzorgers,

2019 is begonnen. Wij hopen dat u terug kunt kijken op fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en wij wensen u en onze leerlingen het allerbeste toe voor het nieuwe jaar, zowel op de Hugo als daarbuiten.            

Graag herinneren wij er u aan dat de school op maandag 7 januari nog gesloten is voor onze leerlingen vanwege een studiedag voor de personeelsleden. De eerste lessen van 2019 vangen aan op dinsdag 8 januari conform het reguliere lesrooster.

Ook in 2019 staat ons Hugo-team weer paraat voor u. Zoals u van ons gewend bent, zullen we ons onverminderd blijven inzetten voor het onderwijs van uw kind(eren). 

Naast onze inzet, hebben we ook u hard nodig. Goed contact tussen school en het thuisfront is belangrijk. Zo kunnen we elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen en buiten school en kunnen we samen aan de toekomst werken van uw kind.

2019 is ook de start van de Hugo App, het centrale communicatiekanaal. Hiermee hopen wij nog beter en gemakkelijker met u te kunnen communiceren. We zijn erg benieuwd naar de ervaringen hiermee. Indien dit goed bevalt, zullen we in de nabije toekomst ook via deze weg met onze leerlingen communiceren.

Naast het contact via de Hugo App, blijven persoonlijke ontmoetingen met u uiteraard minstens zo belangrijk en zeker zo waardevol. Wij vragen u daarom ook in 2019 gebruik te maken van de diverse contactmomenten met school, zoals de informatieavonden en gesprekken met de mentor. Uitnodigingen voor deze momenten zullen ook via de Hugo App verzonden worden. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via deze app of ons telefoonnummer. 

Nogmaals de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, en veel gebruiksplezier gewenst met de Hugo App!

namens ons gehele team, met vriendelijke groet,

Bram van Welie, directeur 

Recent nieuws

Menu