Ziekmelden

Is uw zoon/dochter ziek?

Wanneer uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, dan kunt u dit uitsluitend voor 08.15 telefonisch doorgeven op nummer: 010 – 2831166.

Tijdens de melding zijn de volgende gegevens nodig:

  • klas van uw zoon/dochter
  • naam van de mentor
  • ​reden van het verzuim ​
  • ​eventuele ​zaken die blijven liggen door afwezigheid en ​later door uw zoon/dochter moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, etc.).

Om de absentieregistratie zo optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat u een tweetal stappen niet vergeet:

  1. Bij meerder dagen ziekte dient u elke ochtend een ziekmelding te doen. Hierdoor weet u en weten wij waar uw zoon/dochter op dat moment is.
  2. Het is noodzakelijk dat uw zoon/dochter na het herstel ‘beter gemeld’ wordt. Dit kan telefonisch of persoonlijk door uw zoon/dochter bij de receptie.
Scroll to top