Medisch bezoek

Bezoek tandarts, arts, orthodontist e.d.

Wanneer uw zoon/dochter naar bijvoorbeeld de tandarts, orthodontist, arts of orthopedagoog moet, dan kunt u dit uitsluitend vooraf telefonisch doorgeven op nummer: 010 – 2831166.
Tijdens dit gesprek zijn de volgende gegevens nodig:
• klas van uw zoon/dochter
• naam van de mentor
• reden van het verzuim
• inschatting welke uren het verzuim gaat duren
• eventuele zaken die blijven liggen door afwezigheid en later door uw zoon/dochter moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, etc.).
Om de absentieregistratie zo optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat uw zoon/dochter zich na de afspraak persoonlijk meldt bij de receptie.

Scroll to top