Buitengewoon verlof

Hiernaast vindt u een formulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Het gaat hier om verlof van maximaal tien schooldagen. Indien u voor meer dan tien schooldagen verlof aan wilt vragen, dient u zich telefonisch te wenden tot de verzuimcoördinator van de Hugo de Groot (Dhr. de Rooij).

Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van (de ouders). Ouders of verzorgers dienen alle vragen in te vullen. Voor een werkgeversverklaring kunt u een formulier downloaden bij Jeugd Onderwijs & Samenleving.

De verzuim coördinator van Hugo de Groot dient de aanvraag eerst goed te keuren alvorens u het gevraagde verlof kunt opnemen. Indien u zich niet met de beslissing van de verzuimcoördinator kunt verenigen kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. De verzuim coördinator is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd verzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen de ouders, die hun kind van school houden, kan een proces-verbaal worden opgemaakt.

Houd u er rekening mee dat buitengewoon verlof minimaal 3 werkdagen van te voren moet worden aangevraagd.

 

Select Heeft u andere schoolgaande kinderen?
JaNee

Select Heeft u dit schooljaar eerder een verlofaanvraag ingediend?
JaNee

U verzoekt toestemming voor buitengewoon verlof voor:

Geboortedatum

Totaal aantal schooldagen

De reden van uw verlofaanvraag
Ernstig ziek familielidOverlijden van een familielidHuwelijk van een familielidHuwelijks- ambtsjubileumSpecifieke aard van mijn beroepAnders

Bijlage 1

Bijlage 2 (indien nodig)

Type deze code in onderstaand vakje: captcha

Scroll to top