Schoolkosten

De school vraagt een bijdrage aan de ouders. Deze is vrijwillig. Wel kan 'het niet betalen' van bij voorbeeld de reizen ertoe leiden dat leerlingen niet mee kunnen gaan. In het geval ouders de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen zij contact opnemen met de directeur. Deze kan besluiten om vrijstelling van de betaling te verlenen. Hiernaast zijn de ouderbijdragen per leerjaar te vinden.

 

Scroll to top