Over de Hugo de Groot

Op de Hugo de Groot mogen alleen de beste docenten werken. Onze docenten zijn universitair geschoold of hebben hun onderwijsexpertise behaald in een Hogere Beroepsopleiding. Alle docenten zijn geschoold in actief en resultaatgericht lesgeven. In de lessen is sprake van een serieus en tegelijk plezierig lesklimaat, waarin leren centraal staat.

Alle financiële middelen worden op de Hugo de Groot geïnvesteerd in de leerlingen. Hierdoor zijn de lessentabellen aangepast. Met name voor Nederlands, wiskunde en Engels zijn meer uren ingepland dan wettelijk vereist. De reden hiervoor ligt in het feit dat de overheid heeft bepaald dat vanaf 2012 de leerlingen aan zwaardere exameneisen moeten voldoen. De Hugo de Groot beschikt over een uitmuntend taalbeleidsplan. Docenten Nederlands spelen hierin een centrale rol.

 • Op de Hugo de Groot is weinig tot geen lesuitval. Bij ziekte is er een opvangles of studeren de leerlingen in het open leercentrum onder begeleiding van een docent.
 • Op onze statige en klassieke locatie is grondig ingezet op digitalisering. De Hugo de Groot ademt een mooie en verzorgde sfeer uit. Alle lokalen zijn voorzien van smartboards en er is een open leercentrum waar leerlingen in alle rust kunnen werken.
 • Studieresultaten worden voortdurend bijgehouden door docenten en mentoren. Hierdoor is er altijd zicht op de vorderingen van uw kind en weet de Hugo de Groot altijd hoe de onderwijskundige carrière van uw zoon/dochter verloopt.
 • Ons zorgsysteem is zeer professioneel van opzet en in uitvoering.
 • Wij hebben een uitstekende toetsmethodiek. Alle toetsen zijn op het juiste niveau, zodat leerlingen en hun ouders een betrouwbaar beeld hebben van de mogelijkheden van de leerling en de behaalde studieresultaten. Bevordering naar een volgend leerjaar gebeurt niet alleen op grond van behaalde toetsresultaten, maar ook op grond van gestandaardiseerde toetsen, zoals de Cito VAS (onderbouw) en de door de overheid ingestelde ERK-toetsen (Europees Referentiekader) voor de bovenbouw.
 • U kunt als ouder/verzorger op ieder moment de vorderingen van uw zoon/dochter volgen doordat u een eigen inlogcode ontvangt voor het computerprogramma van onze school (Magister).

Noemenswaardige resultaten

 • De Hugo de Groot behoort tot de best presterende scholen van Nederland voor wat betreft haar slagingspercentages.
 • De Hugo de Groot scoort excellent bij de eindexamens, het SE – CE verschil behoort tot de geringste van Nederland.
 • De Hugo de Groot wordt uitgeroepen tot één van de veiligste scholen van Nederland.
 • De Hugo de Groot is uitgeroepen tot de eerste gezonde school voor het VO van Nederland.
 • Uit de leerling-enquête blijkt dat onze leerlingen met plezier en zelfvertrouwen naar onze school komen.
 • Steeds meer leerlingen melden zich aan voor het onderwijs van de Hugo de Groot. Het personeel van de Hugo de Groot is zeer trots op de verbeteringen die we in korte tijd hebben doorgevoerd. Alle ingevoerde maatregelen hebben we opgenomen in een boekwerk – de aanbiedingsbrieven – dat naar de Inspectie van het Onderwijs is verstuurd. Iedere belangstellende kan dit boekwerk vinden op onze website. Ook is iedereen van harte welkom om met eigen ogen te zien hoe op de Hugo de Groot ambitieuze leerlingen en hoogopgeleide docenten dagelijks in een veilige en stimulerende sfeer met elkaar werken. Het doel van de directie was helder: binnen vijf jaar de beste school van Rotterdam Zuid worden! Wij kunnen reeds na drie jaar constateren dat dit ons is gelukt. Nu is er een nieuw streven: de beste school van heel Rotterdam worden.
Scroll to top