Leerlingbegeleiding

Docent
De docenten hebben naast het verzorgen van lessen een signalerende en begeleidende taak in school.
Mentor
De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Hij/zij volgt de prestaties en de emotionele en psychosociale ontwikkeling van de leerling. Hierover onderhoudt hij/zij intensief contact met de leerling, ouders en docenten waar de leerling les van heeft. De mentor wordt in zijn taak ondersteund door een aantal anderen, die betrokken zijn bij de leerlingbegeleiding in de school.
Scroll to top