Huldiging Feyenoord

Aan ouders/verzorgers van alle leerlingen van de Hugo de Groot,

Feyenoord zou aanstaande zondag wederom kampioen kunnen worden. In dat geval is waarschijnlijk maandag om 12.00 uur de huldiging op de Coolsingel. Veel politici en ook de schoolbesturen hebben laten weten dat dit waarschijnlijk voor nogal wat leerlingen zo’n bijzondere (en zeldzame?) gebeurtenis is dat ze erbij willen zijn. Vandaar dat het bij grote uitzondering mogelijk is om voor uw kind verlof aan te vragen, vanaf de pauze van 9.55 uur. Alleen, indien de huldiging maandag plaatsvindt en met toestemming van de ouders, mogen de leerlingen dus maandag vanaf het derde uur de lessen missen om naar de Coolsingel te gaan. Wel wil ik u erop wijzen dat de school op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld kan worden als er zich eventuele wanordelijkheden voordoen op of rond de Coolsingel en uw kind daarbij betrokken raakt.
Op school zelf zal in de klaslokalen of de aula om 12.00 uur gekeken kunnen worden naar de huldiging. Na afloop gaan de lessen gewoon verder.

Hoe kunt u verlof aanvragen?
Door middel van een mail (ondertekend door de ouders) aan één van de beide afdelingsleiders, uiterlijk op zondagavond. Dit verlof wordt gehonoreerd en U krijgt hier geen bevestiging van.

Voor klas 2 en 3 mavo: mw. Van Duijl (v.vanduijl@osghugodegroot.nl);
Voor klas 2, 3 en 4 havo en klas 2, 3, 4 en 5 vwo: dhr. Buijtendijk (m.buijtendijk@osghugodegroot.nl).

De leerlingen in de examenklassen kunnen geen verlof aanvragen.

Wanneer leerlingen maandag wegblijven van de les zonder verlofaanvraag van de ouders, wordt dit als spijbelen behandeld.

Ik hoop op een feestelijke maandag!

Vriendelijke groet,

Paul Scharff
directeur

Scroll to top