Kwaliteit

Ouders en leerlingen beoordelen een school op aspecten als goede lessen en uitstekende resultaten. Voor onze school betekent dit dat ouders en leerlingen hetzelfde nastreven als het personeel van de Hugo de Groot. Daarnaast willen ouders en leerlingen een veilige school waar leerlingen en personeel goed met elkaar omgaan. De onderwijsinspectie let op een aantal andere zaken, bijvoorbeeld of er een goed zorgsysteem is, of docenten zich bijscholen, hoeveel lesuitval er is en in hoeverre de school planmatig en doelmatig werkt aan verbetering van het onderwijs. Daarnaast kijkt de inspectie naar de resultaten van de school. Behalen de leerlingen het niveau dat mag worden verwacht, lopen de leerlingen weinig vertraging op, zijn de verschillen tussen het schoolexamen en het centraal examen niet te groot? Hoe hoog is het ziekteverzuim van het personeel, kunnen leerlingen makkelijk spijbelen?

In 2011 en 2012 heeft de directie van de Hugo de Groot vier maal de Inspectie van het Onderwijs uitgenodigd op onze school. De reden hiervoor was dat wij wilden dat de inspectie kon waarnemen welke wonderen er op onze school worden verricht. De inspectie is onder de indruk van onze vorderingen en het tempo waarin deze plaatsvinden. Het personeel van de Hugo de Groot heeft in een hoog tempo van de Hugo de Groot een excellente school gemaakt. Wat maakt de Hugo de Groot nu die excellente school waar iedereen met trots over spreekt?

Op de Hugo de Groot verstaat iedere docent zijn/haar vak. De school investeert namelijk in de scholing van de docenten en motiveert en faciliteert ze in de uitvoering van hun vak. Dit betekent dat de vakman voor de klas niet alleen een vakman is maar dat hij ook beschikt over het beste gereedschap dat de markt te bieden heeft. In de uitvoering is de didactiek en pedagogiek geconcentreerd rondom de ‘Hugo-les’, zodat lessen weliswaar verschillen qua lesstof, maar niet van opzet. Dit zorgt voor rust en regelmaat in het leerproces van de leerlingen.

Op de Hugo de Groot beseffen wij tot welke leeftijdscategorie onze leerlingen behoren en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Door dit proces nauwkeurig te begeleiden weet uw zoon/dochter niet alleen het beste uit de school maar ook het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast is de Hugo de Groot een strak geleide organisatie op alle niveaus. Het OOP neemt verantwoordelijkheid voor haar optreden, het docententeam werkt op professionele wijze aan de kwaliteit van ons onderwijs en de directie begeleidt waar nodig. Door deze werkwijze is de Hugo de Groot een school waar de sfeer prettig en de cultuur professioneel is. Het is dit voorbeeldgedrag dat leerlingen waarnemen en overnemen. Dit betekent dat zij zich naderhand op de werkvloer prettig en professioneel kunnen gedragen.

Excellent onderwijs is hiermee meer dan alleen de som der delen. Het is de totale kijk op het onderwijs en de gezamenlijke uitvoering van dit proces dat onze school zo excellent maakt. Een school die op deze wijze werkt moet aantoonbaar kunnen maken dat dit beleid tot excellente resultaten leidt. Wij presenteren u een aantal feiten:

Sfeer

  • Op de Hugo de Groot gaan het personeel en de leerlingen met respect met elkaar om
  • Op de Hugo de Groot is de leerling onze gast
  • Op de Hugo de Groot groeten wij elkaar en helpen wij elkaar

Cultuur

  • Het motto van onze school is: Altijd excelleren
  • Durf te weten!
  • Op de Hugo de Groot durven wij te slagen en durven wij te falen
  • Op de Hugo de Groot bestaan geen domme vragen

[gdoc key="https://docs.google.com/a/osghugodegroot.nl/spreadsheets/d/1mIeGMpCNQj2CibKKA8qVqY5MxKpiVpBkfIwxAFRpma8/edit" chart="Column" title="Slagingspercentages"]

[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i3c4x11JLHn9is3J-0G3lKjZy1CBgAofQl81ZjOdJp0/edit?usp=sharing" chart="Column" title="Eindexamencijfers Hugo vs Landelijk"]

Scroll to top