De ouderraad

Op de Hugo de Groot functioneert een enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders die vrijwillig en uit betrokkenheid zich daarvoor hebben opgegeven. Ouders van kinderen uit alle klassen en opleiding van de school. Zij denken mee over het beleid, stellen verbeteringen voor en brengen hun expertise binnen de organisatie. Vijf keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door de medewerker ouderbetrokkenheid.  De agendapunten worden door de directie en ouders aangedragen. Er wordt een verslag gemaakt. Ouders kunnen contact leggen met de leden van de ouderraad via het mailadres van het secretariaat (secretariaat@osghugodegroot.nl).

Scroll to top