Mega-operatie scholen

In het Ad van 20 februari 2018 stond het bericht dat er een mega-operatie van de scholen op Zuid plaats zal gaan vinden. Uit het artikel kwam niet duidelijk naar voren dat wanneer dit plan doorgaat wij praten over 2023. Voor de huidige aanmeldingen heeft deze operatie dan ook geen gevolgen. Daarnaast stond er een grove fout in het artikel. Er staat dat het gymnasium van de Hugo verdwijnt; dit is niet zo, het gymnasium blijft natuurlijk gewoon op de Hugo de Groot.

Scroll to top