Algemeen

Algemeen

De Hugo de Groot kenmerkt zich door kwaliteitsonderwijs en een uitgebreide lessentabel van 38 lesuren per week. Gezien deze lessentabel en de ambitie die de school heeft, vergt dit veel van onze leerlingen. Niet iedere leerling kan zonder meer een Hugo-leerling worden. Mocht je op een andere school voor voortgezet onderwijs zitten en een overstap naar de Hugo de Groot willen maken, dan moet je daar zeker rekening mee houden en moeten jouw huidige resultaten jouw ambitie aantonen. Het kan zijn dat de Hugo de Groot eraan twijfelt of je een Hugo-leerling kan worden en in dat geval behoudt de Hugo de Groot zich het recht voor één of meerdere testen af te nemen.

Download

Voor alle leerjaren (m.u.v. het brugjaar) gelden de volgende eisen

Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs is een onderwijsvorm die door de Overheid wordt opgericht en onderhouden, zonder een bepaalde godsdienstige, levensbeschouwelijke of andere visie als grondslag. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de openbare visie en uitgangspunten van de school (zie schoolgids) onderschrijven en daarnaar handelen.

Bevorderbaar

Bevorderbaar

Uit je laatste rapport blijkt dat je bevorderbaar bent naar het volgende leerjaar. Dit op basis van de bevorderingsnormen op de Hugo de Groot. Je kunt dus niet het jaar dat je doubleert op de Hugo de Groot doubleren.

Basisschoolgegevens

Basisschoolgegevens

De Cito-score en het basisschooladvies moeten overeenkomen met de instroomeisen op de Hugo de Groot.

Gedrag

Gedrag

Uit informatie van de huidige school blijkt dat je van onbesproken gedrag bent en getuigt van een goede werk- en studiehouding.

Verzuim

Verzuim

Er is geen sprake van (on)geoorloofd verzuim geweest.

Examenjaar

Examenjaar

Wij schrijven geen leerlingen in het eindexamenjaar in. Alleen in zeer bijzondere gevallen (verhuizing) wijken wij van deze regel af.

Mocht je aan bovenstaande eisen voldoen dan hanteren wij de volgende procedure:

1. Aanmelding

De leerling meldt zich onderaan deze website door middel van het formulier aan. Tevens dienen de volgende gegevens meegestuurd te worden: a. Rapporten van de afgelopen schooljaren en de meest recente cijferlijst b. Cito-score en/of IQ-onderzoek en advies van de basisschool c. Verzuimgegevens

2. Profiel- sectorkeuze

De school bepaalt de profiel- of sectorkeuze.

3. Referentie

De school neemt contact op met de school van herkomst.

4. Plaats

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt bepaald of de school plaats heeft voor de leerling.

5. Besluit

Indien de genoemde zaken van de punten 1 t/m 4 in orde zijn, dan kunnen de volgende testen worden afgenomen: - Cito volg- en adviestoets - Diataaltoets - IQ-onderzoek - ERK-toets (4H, 4V en 5V) Op basis van deze gegevens neemt de intakecommissie een besluit tot plaatsing.

Mocht je aan bovenstaande eisen voldoen dan hanteren wij de volgende procedure:

Overstap van 4 vmbo naar 4 havo

Voor leerlingen die een vmbo diploma hebben behaald en naar het havo willen, hanteren wij de volgende normen voor schooljaar 2016-2017

Diploma

Diploma

De leerling is in het bezit van een mavo of vmbo-tl diploma (dus geen vmbo-gl diploma).

Cijfers

Cijfers

Alle cijfers van het CE zijn een 7.0 (en voor Nederlands, Engels en wiskunde een 7.5) of hoger.

Onvoldoendes

Onvoldoendes

De eindlijst bevat bij de gemiddelde eindcijfers geen onvoldoendes.

Zevende vak

Zevende vak

Een zevende vak strekt tot de aanbeveling.

C&M

C&M

Voor toelating tot het profiel CM is Frans of Duits noodzakelijk in mavo 4.

Kernvakken

Kernvakken

De CE-cijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde zijn minimaal een 7.5, voor de keuze van wiskunde B minimaal een 8.0.

Let op: doubleren in 4 havo is niet mogelijk.

Voor alle zij-instromers geldt dat doubleren niet mogelijk is!

Bezoekadres: 

OSG Hugo de Groot
Nachtegaalplein 53
3082NK, Rotterdam
E secretariaat@osghugodegroot.nl

Postadres:

OSG Hugo de Groot
Postbus 54121
3008JC, Rotterdam

Openbaar vervoer: 

Metro: Zuidplein
Tram: lijn 2
Bus: lijn 44, 67 en 70
010-2831166
secretariaat@osghugodegroot.nl

Je naam (verplicht)

Jouw e-mailadres (verplicht)

Ik wil mij aanmelden voor:

Leerjaar (2, 3, 4 of 5)

Niveau:

Ik zit nu in:

Je motivatie

Wat was op de basisschool je Citoscore?

Welk advies heb je van de groep 8 leerkracht gekregen?

Stuur de volgende documenten mee (max. 2MB):

Alle, tot nu toe, in het VO, behaalde rapporten:

Verzuimoverzicht:

Type deze code in onderstaand vakje: captcha