Personeel
Google Sheets - create and edit spreadsheets online, for free.


One Google Account for everything Google
De e-mailadressen van het personeel van de Hugo de Groot zijn als volgt opgebouwd:
VOORLETTER.ACHTERNAAM@OSGHUGODEGROOT.NL